Nota prawna

Na tej stronie znajduje się nota prawna dla witryny internetowej werkenbij.favoritegifts.eu, udostępnionej przez Favorite Gifts B.V.

Ograniczenie odpowiedzialności

Spółka Favorite Gifts B.V. dołożyła wszelkich starań, by dane przedstawione na tej witrynie internetowej były rzetelne i aktualne. Pomimo to, mogą wystąpić w nich nieścisłości. Favorite Gifts B.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości i niekompletność informacji na witrynie internetowej Favorite Gifts B.V.

Nasza witryna zawiera linki do innych stron, których Favorite Gifts B.V. nie jest administratorem. Linki te zamieszczono wyłącznie dla informacji odwiedzających. Choć Favorite Gifts B.V. szczególnie starannie dobiera strony, do których zamieszcza odnośniki, nie może odpowiadać za ich treść, działanie ani jakość ewentualnie oferowanych na nich produktów lub usług. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do stron, których Favorite Gifts B.V. nie jest administratorem.

Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej do treści udostępnionych na tej witrynie internetowej znajdują się w posiadaniu Favorite Gifts B.V. Całości lub części udostępnionych na tej witrynie internetowej treści nie wolno wykorzystywać, kopiować ani włączać do jakiegokolwiek innego dzieła bez pisemnej zgody Favorite Gifts B.V., o ile bezwzględnie obowiązujące normy prawa nie stanowią inaczej.

Pozostałe informacje

Niniejsza nota prawna może ulegać zmianom.

Jeśli wykryją Państwo nieścisłości lub inne nieprawidłowości albo jeśli będą Państwo mieć wątpliwości, prosimy o zgłoszenie ich za pośrednictwem strony kontaktowej, aby umożliwić nam podjęcie stosownych działań.