Procedura naboru pracowników

Chcemy mieć pewność, że zatrudniamy właściwych ludzi na właściwe stanowiska. W tym celu opracowaliśmy procedurę starannego naboru pracowników. W ciągu maksymalnie trzech rozmów przekonamy się, czy jesteś właściwą osobą na dane stanowisko i czy pasujesz do firmy Favorite Gifts.